Toepassing

De Talking Stick wordt ingezet als communicatiemiddel. Dit betekent dat diegene die de Talking Stick vasthoudt mag praten en de overige aanwezigen alleen mogen luisteren. Zo gaat de Talking Stick de groep rond tot eenieder aan bod is gekomen/geweest.

toepassing TS_ 2 in focus

Talking Stick als vergadermiddel.

De Talking Stick kan worden gebruikt in de volgende toepassingsgebieden:

– bij brainstormsessies
– bij effectief vergaderen
– bij conflicthantering/meningsverschillen
– bij vraagstukken
– bij vergaderingen
– bij organisatieveranderingen
– bij missie en visie bepaling
– bij persoonlijke ontwikkeling