Communicatietrainingen

Ontdek, ervaar en benut de kracht van dialoog

Schrijf je direct in

De week van de dialoog

De week van de dialoog is een jaarlijks terugkerend evenement waarin we de dialoog vieren. Dat doen we door in het hele land op verschillende plekken met elkaar in gesprek te gaan. Op een respectvolle, openhartige manier maak je kennis met anderen, luister je naar elkaar en je gaat weer naar huis met nieuwe ideeën en inzichten.

 

Het ontstaan voor “de week van de dialoog”
Na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001 en de moord op Theo van Gogh op 2 november 2004, werd een sterke behoefte aan een grotere sociale verbondenheid gevoeld. Daarom werd in 2001 in Rotterdam voor het eerst de Dag van de Dialoog georganiseerd.

In Rotterdam bleek dat de Dag van de Dialoog de mensen dichter bij elkaar bracht, mensen nieuwe inzichten verschafte en issues boven tafel bracht die voorheen onbesproken bleven. Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Berlijn en Amsterdam volgden daarop het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.

Onder de vlag Nederland in Dialoog wordt nu in 100 steden en gemeenten in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. Deze dialoogdagen vormen samen de Week van de Dialoog.

Kijk hier om bijvoorbeeld te zien welke andere steden de Dag van de Dialoog organiseren en welke partners in het Nationale Advies Comité zitten.

    Emmy de Graaff – coach, bestuurlids en praktijkondersteuner GGZ
”Mooie training, goed opgebouwd, in 1 dag leer je beter te luisteren en technieken om een goede dialoog aan te gaan en te faciliteren. Prachtig om te leren van Zuid-Afrikaanse gebruiken rondom vergaderen, besluitvorming” 

★★★★★

Carola Butink – vitaloog
“Ik vond het een waardevolle training. Goede opbouw van kennismaking naar verbinding naar verdieping. Tempo was goed, had voldoende tijd om het e.e.a. te laten landen. Frank is een inspirerende trainer die veel kennis en inhoud te bieden heeft.”

★★★★★

Waarom een week van de dialoog?
Het unieke van de Week van de Dialoog is dat je niet aan tafel gaat om te vergaderen of projectplan te maken. Je gaat aan tafel om kennis te maken, ervaringen en inspiratie uit te wisselen. En terwijl je uitwisselt leer je elkaar kennen. Vaak gebeurt het dat deelnemers na afloop met elkaar verder willen praten, leuke dingen gaan ondernemen of met een berg aan nieuwe ideeën en verhalen hun omgeving inspireren. Zoals Job Cohen zei: ‘Het kennen van elkaars levensverhaal brengt een buurt tot leven’.

 

Wat is het doel?
Het doel van de Week van de Dialoog is om door inzet van een dialoog, mensen met elkaar in een inspirerend, betekenisvol gesprek te brengen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor nieuwe inzichten en het benoemen van persoonlijke actie. De uiteenlopende achtergronden van de deelnemers draagt bij aan het vergroten van kennis over elkaar en vormt de basis voor prettig samen leven, wonen en werken.

 

De 6 pijlers voor de week van de dialoog

  1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties
  2. Gesprekken vinden plaats in gevarieerd samengestelde groepen van 6 à 8 personen aan tafels verspreid over de stad.
  3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen een vaste dialoogmethodiek met 4 vragen.
  4. De gesprekken worden geleid door gespreksleiders, die een dialoogtraining hebben gevolgd.
  5. De eigen verantwoordelijkheid staat in het gesprek centraal.
  6. Een centrale organisator coördineert en zorgt voor communicatie en publiciteit.

 

Activiteiten en kalender.