Meer weten over ons?
Afspraak maken

Over ons

Het Talking Stick Instituut is gespecialiseerd in effectieve communicatie (middels dialoog).

Ons gedachtegoed is gebaseerd op de Ubuntu-filosofie en onze werkmethode stamt uit Zuid-Afrika. Lees meer over onze missie en visie op Over Ons. De Talking Stick werd al door Stephen R. Covey beoordeeld als “most powerful”.

Het Talking Stick Instituut is een initiatief van de 4Human Groep.

Ons waarom

Het waarom

In ons vak als adviseur, trainer en coach worden we regelmatig geconfronteerd met gebrekkige communicatie en daaruit voortvloeiende problematiek. Wij geloven dat door dialoog veel problematiek in zowel persoonlijke als organisatie relaties kunnen worden voorkomen. En als ze al daar zijn dan kan dialoog helpen bij het oplossen daarvan.

Om die reden hebben we het Talking Stick Instituut opgericht.

Tijdens onze trainingen in Zuid Afrika kwamen we in aanraking met de Talking Stick. Deze vindt zijn oorsprong bij indianenstammen en wordt nog steeds gebruikt bij stammen in Zuid Afrika.

De Talking Stick wordt ingezet als communicatiemiddel. Dit betekent dat diegene die de Talking Stick vasthoudt mag praten en de overige aanwezigen alleen mogen luisteren. Zo gaat de Talking Stick de groep rond tot eenieder aan bod is gekomen/geweest.

Wat levert het op? Welke waarde(n) maakt het zichtbaar?

 • Gelijkwaardigheid: eenieder wordt uitgenodigd om zijn/haar mening/standpunt en gevoelens te delen/communiceren tot hij/zij zich begrepen voelt
 • Betrokkenheid: deelnemers worden uitgedaagd mee te denken
 • Commitment: doordat alle deelnemers hun mening en gevoelens mogen delen wederzijds begrip en respect
 • Verbinding (wederzijds begrip en respect): door de gelijkwaardigheid dienen deelnemers te luisteren, zich in te leven en begrip te tonen om zelf aan bod te komen
 • Creativiteit: er wordt een beroep gedaan op ieders probleemoplossend vermogen
 • Energie en plezier: deelnemers krijgen meer inzicht in eigen potentieel

Dit alles resulteert in verbinding waardoor er effectiever wordt samen gewerkt en efficiënter problemen/meningsverschillen worden opgelost.

Kortom; een betere communicatie geeft een betere samenwerking en dat geeft weer betere resultaten.

Stephen R. Covey (auteur van het boek ‘The 8th Habit‘) noemt het “the most powerfull communication idea and technique I have ever found.” Bekijk zijn inspirerende video onder media.

Wie zijn wij

Frank Rekers

Frank Rekers is oprichter, trainer, adviseur en spreker van de 4Human Groep en tevens initiatiefnemer van het Talking Stick Instituut.

Hij weet in korte tijd de essentie van het onderwerp te raken.

Tijdens zijn lezingen, workshops en trainingen reageert Frank op bewustzijnsniveau en weet hij luisteraars te inspireren en reikt nieuwe inzichten aan. Hij kenmerkt zich door zijn authentiek optreden, zijn diepgang en zijn zeer bevlogen manier van spreken.

Hij is gespecialiseerd in de volgende onderwerpen; Leiderschap (o.a. Leiderschap in veranderende tijden volgens lessen Nelson Mandela), Teamvorming, Gastvrijheid en Ondernemen van waarden.

Leonie Kappert

Ik, Leonie Kappert, stel mijzelf graag in dienst van mijn medemensen.

Medemenselijkheid is wat mij drijft om de rollen van coach, trainer en adviseur te vervullen met uiteindelijk doel dat eenieder in staat is om vanuit zelfleiderschap invulling aan zijn of haar leven te geven.

Dit geldt zowel persoonlijk als voor een team als voor een
organisatie.

Communicatie en samenwerking zijn essentieel voor vruchtbare relaties. Waarbij de toonzetting cruciaal is.

Toepassing

De Talking Stick wordt ingezet als communicatiemiddel. Dit betekent dat diegene die de Talking Stick vasthoudt mag praten en de overige aanwezigen alleen mogen luisteren. Zo gaat de Talking Stick de groep rond tot eenieder aan bod is gekomen/geweest.

De Talking Stick wordt gebruikt in de volgende toepassingsgebieden:

 • bij brainstormsessies
 • bij effectief vergaderen
 • bij conflicthantering/meningsverschillen
 • bij vraagstukken
 • bij vergaderingen
 • bij organisatieveranderingen
 • bij missie en visie bepaling
 • bij persoonlijke ontwikkeling

Referenties

Leidinggevende bij de Gemeente Borne: ‘een conflict dat ons al maanden bezigde was binnen 1 ochtend opgelost’

Student Universiteit Twente: ‘dit moet verplicht worden voor elke student, en wel in het 1e jaar’

Verkoopleider na brainstormsessie: ‘verrassende en bruikbare ideeën kwamen naar voren en iedereen kwam aan bod.

Voorzitter: ‘de kracht van de eenvoud, en ik hoefde niet meer te werken’

Deelnemer Woonzorgcentrum Immaculata Edegem (België) bij teamsessie: ‘ik voel me echt gehoord’

Directeur: ‘we gebruiken dit nu bij elke meeting’

 

Referenties en recente activiteiten
– Ambtenarendag 2.0 te Utrecht
– Spreeksessie bij Sanec Knowledge Tour bij Berenschot te Utrecht
– Kennismaking- en inspiratiesessie (besloten; NVP Overijssel)
– Workshop en lezing bij Zuid-Afrika event i.s.m. Sanec
– Workshop Communiceren met de Talking Stick
– Training Communiceren met de Talking Stick, Gemeente Borne
– Workshop Professional Communication “Listening with Talking Stick’
   Universtiteit Twente

– Gemeente Bergen
– Workshop Dialoog met de Talking Stick tijdens Mandeladay
– Onderdeel van de training “Leiderschapslessen van Nelson Mandela

Neem contact op voor een training, workshop of bijeenkomst op maat. We helpen graag.