Communicatietrainingen

Ontdek, ervaar en benut de kracht van dialoog

Schrijf je direct in

Conflicthantering met de Talking Stick

Wist je dat er een interessante oplossing voor conflicthantering bestaat? Wanneer je conflicthantering eens op een andere manier wil inzetten, kun je voor conflicthantering met de Talking Stick kiezen. Deze methode kun je op verschillende manieren en bij verschillende groepen mensen inzetten. Het maakt niet uit of je dit binnen je eigen gezin, een dorpsbijeenkomst, een vergadering met collega’s, op scholen of binnen therapiegroepen gebruikt. Er is altijd een eigen versie van deze methode in te zetten, waardoor je het conflict kunt bespreken en er uiteindelijk ruimte en vrijheid is om de lucht te klaren.

Op deze pagina lees je wat conflicthantering en een Talking Stick precies zijn, waarom dit kan helpen bij het verbeteren van de communicatie en wat de effecten van conflicthantering met de Talking Stick zijn.

Wat is conflicthantering?
Een conflict ontstaat vaak wanneer twee of meer verschillende mensen een andere mening hebben over hetzelfde onderwerp, waarbij zij verschillende normen en waarden of zienswijzen nastreven die te ver uit elkaar liggen, om verenigd te kunnen worden. Hierdoor ontstaat een botsing tussen de tegengestelde belangen, ook wel het conflict genoemd. Het is logisch dat ieder individu op zijn/haar eigen manier naar de wereld kijkt. Conflicthantering is niets anders dan het leren omgaan met bepaalde conflicten. Er wordt gekeken naar een effectieve manier, waarop een bepaald conflict tussen personen kan worden aangepakt en vervolgens kan worden opgelost.

Waarom helpt een Talking Stick bij het verbeteren van de communicatie?
In de Westerse wereld staat het individu op de eerste plaats. In de loop der jaren is er een egoïstische samenleving ontstaan, waar steeds meer mensen vanaf willen. Het blijkt dat steeds meer mensen inzien dat je samen meer bereikt en dat jij je veiliger voelt wanneer je niet alleen staat. De Talking Stick, ook wel een praatstok genoemd, helpt mensen om hun verhaal kwijt te kunnen, zonder dat anderen direct hun mening of mogelijke oplossingen aandragen. Je spreekt eerder met je hart, dan met je hoofd.

Hoe kun je conflicthantering toepassen met een Talking Stick?
Conflicthantering kan in allerlei facetten van het werkveld, maar ook zeker in de privésferen worden ingezet om beter met elkaar door één deur te kunnen. Wanneer je de kracht van een conflict ontdekt, zie je in dat een conflict juist erg interessant is en dat de betrokken partijen juist van elkaar kunnen leren in deze situatie. Vroeger maakten de indianen en sommige Afrikaanse stammen al gebruik van conflicthantering, gecombineerd met de Talking Stick. Meningsverschillen werden opgelost door de Talking Stick in te zetten. Elke deelnemer aan het gesprek, moet dan wel bereid zijn om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Degene die aan het woord is, heeft de Talking Stick vast. Wanneer je de praatstok hebt, mag je hem zo lang vasthouden als je zelf wil. De andere gesprekspartners luisteren naar hetgeen de spreker hen wil vertellen. Er mogen vragen gesteld worden, maar er mag niet inhoudelijk worden gereageerd. De spreker geeft de praatstok pas door als hij/zij zich begrepen voelt. De volgende spreker mag dan reageren op wat er verteld is, maar in de vorm van een nieuw idee of oplossing. De andere gesprekspartners mogen ook mogelijke oplossingen aandragen.

Uiteindelijk wordt de oplossing voor het conflict gekozen, waar iedereen zich het beste in kan vinden. Op die manier ontstaat er direct wederzijds begrip en overheerst het respect wat je voor elkaar hebt opgebouwd.

Wat zijn de effecten van conflicthantering met een Talking Stick?
Wanneer je conflicthantering met de Talking Stick inzet, kun je er verschillende positieve resultaten mee boeken. Ten eerste helpt de Talking Stick om orde in het gesprek aan te brengen. De belangrijkste regel is namelijk dat alleen degene die de praatstok vasthoudt, mag spreken. De anderen zijn stil en luisteren naar wat de spreker te zeggen heeft. Wanneer je dit inzet in een groep, leer je iedereen om de dialoog met elkaar aan te gaan en tegelijkertijd respect voor elkaar te tonen. Het effect hiervan is dat de spreker voelt dat hij/zij ook echt gehoord wordt en dat er geen druk op zijn/haar schouders ligt om zichzelf te moeten verdedigen in een discussie. Iedereen leert de kracht van het luisteren herkennen en inzetten.

Daarnaast zorgt conflicthantering in combinatie met de Talking Stick voor betere verbinding. Doordat iedereen elkaar eerst uit laat praten en er ruimte is om over emoties te praten, wordt er direct voor meer begrip voor elkaar gezorgd. Wanneer men wederzijds respect ontwikkeld, zal de verbinding binnen de groep een stuk sterker worden. Het kan frustrerend zijn als je iets met anderen wil delen, maar jij je niet begrepen of gehoord voelt. Door conflicthantering met de Talking Stick in te zetten, doorbreek je het gevoel van frustratie en creëer je direct meer rust in de groep. Door deze methode ontstaat er een grotere veranderbereidheid bij de deelnemers en hierdoor zullen er uiteindelijk minder conflicten ontstaan.