Advies & Training
Afspraak maken

UBUNTU – ik ben omdat WIJ zijn

De Ubuntu-filosofie uit Zuid-Afrika geeft inspirerende en verfrissende inzichten op relaties en samenwerkingen. Het raakt de essentiële waarden zoals respect en geeft vorm aan dit soms brede begrip “respect”. De Ubuntu filosofie gaat uit van het feit dat elke relatie je helpt in je ontwikkeling, kent geen verwijten, gaat uit van gelijkwaardigheid en van eigen verantwoordelijkheid. Nelson Mandela symboliseerde dit doordat hij zich verzoende met de gevangenisbewakers en niet schuldvragen ging stellen maar hen waardeerde. Zonder hen had hij voor de mensheid nooit kunnen doen wat hij wilde doen.

Rode draad in dit gedachtegoed is de dialoog. Begrip en begrepen worden, de juiste vragen stellen en iedereen is verantwoordelijk voor het welzijn en succes van de groep. Bij de dialoog deelt iedereen zijn of haar idee, gevoel, mening. Iedereen wordt erkend en gehoord en dat maakt dat er meer draagvlak is voor keuzes die gemaakt worden.

Frank Rekers is Ubuntu-kenner. Wil je een rakende lezing, training of workshop over dialoog en de Ubuntu-filosofie?

Neem direct contact met Frank op voor de mogelijkheden: 06 – 51191771 of frank@wordpress-1193985-4217230.cloudwaysapps.com