Leonie Kappert

Ik, Leonie Kappert, stel mijzelf graag in dienst van mijn medemensen.

Medemenselijkheid is wat mij drijft om de rollen van coach, trainer en adviseur te vervullen met uiteindelijk doel dat eenieder in staat is om vanuit zelfleiderschap invulling aan zijn of haar leven te geven.

Dit geldt zowel persoonlijk als voor een team als voor een
organisatie.

Communicatie en samenwerking zijn essentieel voor vruchtbare relaties. Waarbij de toonzetting cruciaal is.