Communicatietrainingen

Ontdek, ervaar en benut de kracht van dialoog

Schrijf je direct in

Deep Democracy

Ben je op zoek naar een effectieve methode waarmee je conflicthantering binnen een gezin, groep collega’s patiëntenpopulatie of gespreksgroep kunt toepassen? Dan zou Deep Democracy wellicht kunnen helpen. Conflicten zijn nooit gewenst en zorgen ervoor dat de sfeer in een groep verpest wordt. Men durft de problemen die zij met elkaar hebben soms niet uit te spreken, waardoor het onder de oppervlakte altijd blijft borrelen. Wanneer je dit weet te voorkomen en je het conflict juist aan durft te gaan, bereik je samen veel meer!  Op deze pagina lees je wat Deep Democracy inhoudt, wat de essentie van de methode is, hoe je het kunt toepassen in de praktijk en waarom deze methode zo goed werkt.

Wat is Deep Democracy?
Deep Democracy staat voor het aangaan van een conflict, naar oplossingen zoeken en er niet telkens omheen blijven draaien. Het is een manier van besluitvorming creëren door waardering te tonen voor andermans opvattingen. Heb jij weleens meegemaakt dat jij je binnen een bepaalde groep mensen niet gehoord en gezien voelde? Dat is een zeer vervelende ervaring, want het lijkt net of je er voor de ander niet toe doet. De dynamiek in groepen kan je het gevoel geven dat je ondergesneeuwd raakt.

Gaan je ideeën tegen de standpunten van de meerderheid van de groep in? Dan ontstaat er frictie. Op die manier kun je ja zeggen tegen dingen waar je eigenlijk een nee voor voelt, of kun je pas na afloop van een vergadering je ongenoegen op de gang uitspreken, in plaats van gedurende de dialoog. Om vervelende conflicten, ruzie en gedoe te voorkomen, is het belangrijk om het conflict juist op te zoeken, in plaats van te negeren. Deep Democracy helpt je om de verschillen in standpunt en mening uit te zoeken, op te lossen en niet een eigen leven te laten lijden.

Wat is de essentie van deze methode?
De absolute essentie van Deep Democracy is het bereiken van inclusiviteit binnen een groep, waardoor je conflicthantering succesvol kunt toepassen en een betere samenwerking tussen de individuen kunt realiseren. Leer mensen dat het goed is, om te zeggen wat er gezegd moet worden. Leer mensen om te luisteren naar de redenen waarom de ander nee op een idee of voorstel kan zeggen. Wanneer je beter met elkaar leert communiceren, naar elkaar leert luisteren, de dialoog en het conflict oprecht durft aan te gaan, zal er sneller collectieve wijsheid optreden. Het is de bedoeling dat er alternatieve ideeën en nieuwe perspectieven besproken worden.

De veiligheid van ieder individu binnen de groep staat centraal. Compassie, helderheid en neutraliteit zorgt ervoor dat iedereen gehoord kan worden en niemand nog het gevoel krijgt dat hij/zij er niet toe doet. Er is géén zondebok en iedereen voelt zich serieus genomen, minderheden worden niet langer over het hoofd gezien. Elk individu krijgt de kans om zijn/haar stem te laten horen.

Op welke manier kun je Deep Democracy toepassen?
Deep Democracy kun je zowel op scholen, binnen gezinnen, organisaties en bedrijven toepassen. In de zakelijke context gaat het er vooral om dat er consentbesluitvorming wordt bereikt. De methode helpt je om bijzondere debatten te kunnen voeren over steeds terugkerende problemen en dus conflicten. De methode zorgt ervoor dat er een andere kijk op de groepsdynamiek wordt gecreëerd. Wanneer je conflicten op zakelijk gebied kunt oplossen, zal je merken dat er duurzame en langdurige verbeteringen en oplossingen worden ontwikkeld.

Wil je Deep Democracy informeel inzetten? Dus in je gezin of tijdens jeugdwerk en op scholen. Dan kun je dit op verschillende manieren aanvliegen. Je zou bijvoorbeeld de ouders of leerkrachten door middel van coaching meer over deze theorie kunnen vertellen. Er kunnen samen met de betrokkenen verbetertrajecten worden opgesteld, waardoor je het gedrag van de jeugdigen en scholieren op die manier positief kunt beïnvloeden. In een gezin kun je belangrijke handvaten bieden aan de ouders en de kinderen, waardoor er minder conflicten zullen plaatsvinden.

Durf het conflict op te zoeken
Deep Democracy kun je inzetten om conflicten in een groep bloot te leggen en voor eens en voor altijd op te lossen. Durf het conflict op te zoeken, bespreekbaar te maken en zorg ervoor dat iedereen de dialoog met elkaar aan kan gaan. Het is de bedoeling dat iedereen zijn/haar zegje kan doen zonder interrupties, beleefd te moeten zijn, tegenspraak te dulden en zonder scherp of duidelijk te hoeven zijn. Wanneer iedereen alles wat op zijn/haar hart ligt eruit heeft mogen gooien, is het de bedoeling dat de uitspraken die écht pijn deden uit te lichten en hier gezamenlijk een oplossing voor te vinden. Het is een geweldige methode waarmee je gespreken kunt voeren, die je niet of nooit zou kunnen voeren, zonder van deze methode gebruik te maken. Simpelweg omdat het te conflictueus zou zijn. Wat je hiermee juist uitlokt en oplost.