Invalid slider ID or alias.

Onderwijs

Onderwijs

Speciaal voor het onderwijs: trainingen, workshops, dialooglezingen

De wereld en daarmee de onderwijssector verandert sneller dan ooit tevoren. Het schoolsysteem en in bijzonder de wijze waarop we communiceren daarin mee laten bewegen is een grote uitdaging. Communicatievormen zoals debat en discussie hebben we sterk ontwikkeld. We zien verontrustende signalen dat debat en discussie vaak leidt tot onbegrip, afstand, een verharding van standpunten, ruzie, strijd en vaak met een winnaar en verliezer. Ook zien we dat velen niet eens gehoord zijn.

Wij brengen hier verandering in door dialoogsessies. Dialoog geeft verbinding, begrip, erkenning, waardering. Relaties en samenwerkingen worden gegarandeerd beter door dat men elkaar beter verstaat. Voorwaarde is dat de dialoog op de juiste manier wordt toegepast en begeleidt.

Discussie, debat versus dialoog
Ons onderwijssysteem is erop gericht om debat en discussie te ontwikkelen. Risico bij debat en discussie is dat het hoofd wint van het Het is een gemeengoed geworden

Ons aanbod
Voor zoals basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs hebben we programma’s voor docenten, leerlingen, studenten en voor teams. Daarvoor hebben we lezingen, workshops, open trainingen en maatwerktrainingen.

We helpen:

  • docenten hoe zij om de kracht van het dialoog kunnen ontdekken en toepassen
  • leerlingen te communiceren van uit begrip, elkaar begrijpen en vanuit verbinding
  • studenten inzicht te geven in de kracht van de dialoog en hoe dit toe te passen
  • HR-functionarissen, P&O medewerkers, leidinggevenden, onderwijsondersteuners dit te leren hoe men dit kan toepassen binnen de organisatie
  • onderwijsbesturen hier visie in te ontwikkelen
  • teams op scholen effectiever samen te werken

Wil je of jullie ook deze inspirerende vorm van communiceren ontwikkelen? Informeer hier direct naar de ervaringen en mogelijkheden. 

Ons hoger doel is om de dialoog in te bedden binnen het onderwijs. Iedereen, van college van bestuur, Raden van Toezicht, docenten tot en met de leerlingen dienen de dialoog op de juiste manier toe te kunnen passen.